VỀ HAB

HAB Health Coaching Platform

HAB - HỆ SINH THÁI CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHỦ ĐỘNG

HAB cung cấp những giải pháp Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn diện & Chủ động, bao gồm dinh dưỡng, vận động, lối sống, ứng dụng cơ sở khoa học đã kiểm chứng, giúp người Việt Nam làm chủ được kiến thức, chủ động chăm sóc sức khỏe Hiệu quả - An Toàn – Bền vững để nâng tầm chất lượng cuộc sống.
HAB là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam huấn luyện, đào tạo và cấp chứng chỉ Health Coach chuyên nghiệp với chương trình chuẩn Quốc tế được hiệu chỉnh phù hợp với Việt Nam.
HAB kết nối để mang lại giá trị & lợi ích tốt nhất cho các Thành viên bao gồm Khách hàng - Health Coach - Nhà khoa học - Chuyên gia - Nhà sản xuất & Nhà cung cấp có uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chủ động.

HAB - TÔN CHỈ & MỤC ĐÍCH

HAB thấu hiểu từ Sức khỏe và Hạnh phúc sẽ đạt được Thành Công Bền Vững, đó là giá trị lớn nhất đối với mỗi Người & mỗi Gia Đình, những giá trị đó là tôn chỉ nhất quán trong tư tưởng và trong hành động của HAB.
Giá trị cốt lõi của HAB là mang đến giải pháp cho Sức Khỏe Toàn Diện theo tiêu chí Hiệu quả - An toàn – Bền vững và môi trường kết nối, hành động không khoảng cách cho tất cả các Thành viên tham gia.

HAB - TRIẾT LÝ

CÁ NHÂN HÓA
Tiêu chí cá nhân hóa được HAB áp dụng trong các giải pháp cung cấp cho mỗi Khách hàng, và cũng là một trong những nguyên tắc nền tảng được HAB tuân thủ bằng sự thấu hiểu, tôn trọng những giá trị khác biệt khi hợp tác với mỗi Cộng sự là Health Coach, các Nhà khoa học, hay các Thành viên và Đối tác.
ĐỒNG HÀNH 1:1
Từ mục tiêu quan trọng nhất là mang lại cho mỗi Khách hàng kết quả về Sức Khỏe Toàn Diện bền vững, hay một Cộng sự là Health Coach có năng lực toàn diện về Thân – Tâm – Trí để tự do phát triển sự nghiệp. Các Thành viên của HAB thấu hiểu và tuân thủ nguyên tắc luôn cùng đồng hành 1:1 từ Lý thuyết đến Hành động thực tế hàng ngày.
NIỀM TIN
Ai cũng có tài năng, khả năng riêng biệt. Chúng ta đều có quyền tự do thay đổi cuộc sống của chính mình bằng cách thay đổi để khỏe mạnh hơn, hay tạo dựng sự nghiệp riêng. Tin tưởng vào bản thân và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn sẽ giúp Chúng ta cùng nhau thiết lập các mục tiêu và đạt được những thành quả tuyệt vời. Ở HAB, Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành, tiếp lửa và truyền cảm hứng để mỗi Thành viên thực hiện được mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống.
CHÍNH TRỰC
Trung thực & Liêm chính là tiêu chí cốt lõi song hành trong tất cả hành động của HAB cũng như của các Thành viên. HAB thấu hiểu sự thành công không chỉ được đo lường bằng vật chất, kinh tế mà còn theo các mức độ tôn trọng và uy tín xã hội từ kết quả và giá trị hữu ích mà các Thành viên mang lại cho Cộng đồng.
GIÁ TRỊ CÁ NHÂN
Ở HAB, giá trị cá nhân được gắn liền với một giải pháp, một đề tài, một dự án, hoặc có khi chỉ là một ý tưởng hay một ý kiến đóng góp tích cực. HAB luôn đặt mình như mọi Thành viên độc lập, nên HAB tôn trọng giá trị độc đáo, riêng biệt của mỗi cá nhân, từ sự thấu hiểu tất cả các Thành viên phải được tôn trọng, được ứng xử bình đẳng, cùng có cơ hội để phát huy hết tiềm năng và đạt được hạnh phúc, thành công trong vai trò của mỗi Thành viên tham gia.
GIÁ TRỊ GIA ĐÌNH & CỘNG ĐỒNG
Gia đình là nền tảng cuộc sống hạnh phúc của mỗi Thành viên, và cũng là hạt nhân để Chúng ta xây dựng một Cộng đồng khỏe mạnh, năng động, đóng góp những giá trị tích cực cho Xã hội. Ở HAB, các Thành viên cùng quan tâm sâu sắc đến các giá trị của Gia đình, thông qua sự chia sẻ, đồng hành và tôn trọng.
GIÁ TRỊ XÃ HỘI
Góp phần phát triển khoa học, công nghệ, thông qua ứng dụng thực tế vào cuộc sống mang lại lợi ích, giá trị về sức khỏe, phát triển cá nhân và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.Tạo dựng môi trường hành động tích cực, kết nối nguồn lực, trí tuệ, lan tỏa giá trị để góp phần nâng tầm sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho Cộng đồng và kiến tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp vì Quốc gia Việt Nam hưng thịnh.
Mọi di sản đều bắt đầu từ những viên gạch đầu tiên. Ở HAB, di sản không phải là những điều vĩ đại, lớn lao, mà là chúng ta được cùng đồng hành để mỗi thành viên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn, mỗi Health Coach thành công hơn, hay một thành quả khoa học được ứng dụng vào cuộc sống. HAB tin rằng, từ những viên gạch nhỏ bé đó, chúng ta sẽ cùng nhau góp phần kiến tạo cho Sức khỏe Việt Nam hưng thịnh.